II/F/10 Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki, zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań o charakterze politechnicznym
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-21
Opis:
Zajęcia odbędą się metodą ćwiczeń, których zadaniem będzie przygotowanie uczestników do realizacji projektów technicznych na lekcjach techniki. W trakcie warsztatów nauczyciele wykonają pełny cykl fazowej działalności technicznej - będą prowadzone tak jak z uczniami. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w materiały, narzędzia i przybory niezbędne do wykonania wszystkich czynności technologicznych. Działania będą uzupełniane komentarzem dotyczącym zapisów uwzględnionych w pp techniki oraz uwagami metodycznymi dotyczącymi metod i sposobów pracy z uczniami. Do realizacji warsztatów zastosowane zostaną metody: projektu, pracy z filmem, rysunkiem i tekstem technicznym, zajęć praktycznych oraz instruktaż. Po zakończeniu każdy uczestnik będzie potrafił zorganizować lekcję techniki opartą na praktycznej działalności ucznia (lekcję wytwórczą), częściej będzie wykorzystywał umiejętności wykonywania czynności i operacji technologicznych niezbędnych do realizacji projektów technicznych.
Zakres:
Wykonanie przyrządu do formowania łączówek: analiza przyrządu (zasada działania), montaż przyrządu do formowania łączówek. Montaż elektroniczny: montaż łączówek na matrycy, montaż obwodu elektronicznego oraz podłączanie zasilania. Diagnoza funkcjonowania obwodów elektronicznych: uruchomienie obwodu elektronicznego, wykrywanie oraz usuwanie usterek, ulepszanie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz elektronicznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-05-21
Data zakończenia: 2019-05-21
Adres: ZCDN w Szczecinie ul. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15:00 -19:00
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski, Witold Jakubek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/F/10/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak