I/D/15 Projektowanie i wykonywanie doświadczeń w technice małej skali na lekcjach chemii w szkole

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele chemii w szkołach ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-01-30
Opis:
Na początku omówiona będzie lekcja typu laboratoryjnego. Przypomnienie zasad bezpiecznego eksperymentowania - burza mózgów. Pokaz podstawowego zestawu laboratoryjnego do małej skali. Praca z podstawą programową - wyszukiwanie tematyki doświadczeń chemicznych . Główna część zajęć to - ćwiczenia laboratoryjne ( praca w grupach ). Na koniec zajęć nauczyciele podzielą się stosowanymi przez siebie sposobami cyfrowej dokumentacji doświadczeń uczniowskich - dyskusja.
Zakres:
Sprzęt laboratoryjny i podstawowe odczynniki chemiczne niezbędne w realizacji pracy badawczej uczniów. Projektowanie eksperymentów i wykonywanie doświadczeń chemicznych według instrukcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-01-30
Data zakończenia: 2020-01-30
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Halina Szczepaniec
Trener: Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/15/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: