II/G/1 Program „Młodzi na start ” – jak skutecznie wejść na rynek pracy

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-16
Opis:
Celem warsztatów jest przedstawienie zasad funkcjonowania i korzyści, jakie wynikają z przystąpienia do programu „Młodzi na start”. Uczestnicy wejdą w rolę uczniów planujących swoją karierę zawodową. Omówione zostaną następujące zagadnienia: wykorzystanie mediów społecznościowych do funkcjonowania na rynku pracy, nowoczesne metody przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, informacja zwrotna i jej znaczenie w procesie rekrutacji. Ponadto uczestnicy wypełnią i omówią testy predyspozycji zawodowych i wejścia na rynek. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną „zawody przyszłości” oraz obszary gospodarcze, w których odnotowuje się największe deficyty pracowników. Podczas szkolenia wykorzystywane będą metody aktywizujące
Zakres:
Koncepcja, cele i funkcjonowanie programu „Młodzi na start”. Korzyści wynikające z przystąpienia do programu. Poznanie nowoczesnych metod wejścia na rynek pracy. Świat mediów społecznościowych i jego korzyści w kontekście poszukiwania pracy. Udział w programie a kontakt z pracodawcą
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-16
Data zakończenia: 2018-10-16
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 16 października w godz. 15.00-19.00 w ZCDN-ie w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/G/1/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: III - Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.