II/F/4 Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
40 zł
Data rozpoczęcia:
2018-11-10
Opis:
Szkolenie zostanie podzielone na dwie części: krótki wstęp teoretyczny oraz sekcję praktyczną. Etap praktyczny warsztatów obejmować będzie dwie następujące po sobie i ściśle ze sobą związane treści z zakresu muzykoterapii i plastyki. Uczestnicy szkolenia: -odkryją ideę arteterapii jako procesu arteterapii, -opanują proste, atrakcyjne techniki pracy artystycznej, -poznają rodzaje arteterapii oraz nauczą się wykorzystywać ich specyfikę w odniesieniu do konkretnej potrzeby dydaktyczno-terapeutycznej dziecka. Szkolenie będzie obejmować podstawowe zagadnienia z zakresu najważniejszych dziedzin arteterapii: -muzykoterapii, -terapii przez sztukę, -choreoterapii, -chromoterapii, -bajkoterapii. Część praktyczna będzie poświęcona przykładowym metodom i formom przydatnym w codziennej pracy dydaktyczno-terapeutycznej.
Zakres:
Idea arteterapii. Wybrane techniki pracy artystycznej. Rodzaje arteterapii i ich wykorzystanie w odniesieniu do potrzeb dydaktyczno-terapeutycznych dziecka. Podstawowe zagadnienia z zakresu muzykoterapii, terapii przez sztukę, choreoterapii, chromoterapii, bajkoterapii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2018-11-10
Data zakończenia: 2018-11-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 10 listopada w godz. 10.00-13.15 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Natalia Cybort-Zioło
Trener: Monika Kisielewicz, Anita Piotrowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/F/4/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2018-09-29
Priorytet: Brak