III/C/10 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Zainteresowania nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2018-06-29
Opis:
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności metodycznych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej
Zakres:
Diagnoza i terapia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną. Pobudzanie do refleksji pozwalających nauczycielom uniknąć błędów dydaktycznych popełnianych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-06-29
Data zakończenia: 2018-06-29
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 29 czerwca w godz. 14.00-18.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/C/10/1
Oferta: 2017/2018
Termin płatności: 2018-06-25
Priorytet: Brak