II/C/13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej dokumentowanie na pierwszym etapie kształcenia

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-07
Opis:
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na prawidłową realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na pierwszym etapie kształcenia oraz przeanalizowanie rozporządzeń i przekazanie praktycznych informacji dotyczących prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy uczniom
Zakres:
Aktualne przepisy prawa i standardy organizacji systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole oraz sposoby dokumentowania udzielanego uczniowi wsparcia. Ocena efektywności udzielonej pomocy, formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę jakości pracy ucznia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2018-11-07
Data zakończenia: 2018-11-07
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 7 listopada w godz. 15.00-18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/13/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak