I/C/9 Polubić gramatykę języka obcego, czyli jak uczyć (się) w sposób twórczy–część II

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-02
Opis:
W pierwszej części szkolenia odbędzie się dyskusja, podczas której uczestnicy podzielą się doświadczeniami na temat nauczania/uczenia się gramatyki języka obcego. W drugiej części omówione zostaną skuteczne metody i techniki nauczania gramatyki języka obcego z wykorzystaniem różnych narzędzi edukacyjnych i pomocy naukowych. Następnie uczestnicy, na bazie poznanych metod, opracują scenariusze lekcji poświęconej nauczaniu gramatyki.
Zakres:
Efektywne metody i techniki nauczania gramatyki języka obcego. Sposoby na innowacyjne i angażujące lekcje gramatyki z wykorzystaniem różnych narzędzi edukacyjnych i pomocy naukowych. Nauka gramatyki poprzez zabawę.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-11-02
Data zakończenia: 2020-11-02
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/9/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak