I/H/2 Opiekun samorządu uczniowskiego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Opiekunowie samorządu uczniowskiego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-21
Opis:
Cele: zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Doskonalenie umiejętności pełnienia roli opiekuna, inicjatora, koordynatora, przewodnika i rzecznika – aktywnego samorządu uczniowskiego. Sposób realizacji: W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, w formie wykładu interaktywnego, z prawnymi uwarunkowaniami funkcjonowania samorządu uczniowskiego oraz z zadaniami opiekuna SU. W części praktycznej opiekunowie szkolnych samorządów będą planować w zespołach zadaniowych formy realizacji wybranych przedsięwzięć. Nauczyciele wymienią się również swoimi doświadczeniami ze zrealizowanych w szkole akcji, kampanii, projektów itp
Zakres:
Prawne regulacje funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Zadania i organizacja pracy opiekuna samorządu uczniowskiego. Roczny plan pracy samorządu uczniowskiego. Przykłady organizowania przedsięwzięć. Samorząd szkolny jako doświadczenie aktywności obywatelskiej i płaszczyzna rozwoju kompetencji społecznych uczniów
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2019-09-21
Data zakończenia: 2019-09-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-14.30
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×