I/B/23 Scratch Junior i praca projektowa w edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty online
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele bibliotek, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
19
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-27
Opis:
Uczestnicy zajęć, przeprowadzonych w formie warsztatu, najpierw wezmą udział w rozgrzewce kreatywnego myślenia. Następnie poznają podstawowe funkcje Scratcha Juniora. Pracując w parach, stworzą scenariusz opowieści oraz przygotują ją w Scratchu Juniorze. Na zakończenie uczestnicy zaprezentują przygotowane historie.
Zakres:
Aktywności służące rozwijaniu kreatywności uczniów. Scratch Junior jako narzędzie do tworzenia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-27
Data zakończenia: 2023-09-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Jaworski
Trener: Krzysztof Jaworski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/23/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VIII