II/D/2 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
Nauczyciele poznają lub przypominają sobie elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria oceniania (nacobezu), praca z rodzicami, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska. Uczestnicy opracowują konkretne ćwiczenia, zadania, projektują lekcje, stosując poszczególne elementów oceniania kształtującego. Wskazują szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania oceniania kształtującego.
Zakres:
Elementy oceniania kształtującego i ich zastosowanie na lekcjach języka polskiego. Przykłady ćwiczeń, zadań, rozwiązań metodycznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2018-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 20 października w godz. 10.00-15.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Roszak
Trener: Małgorzata Roszak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/2/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak