I/A/19 O czym uczniowie powinni decydować w szkole? Partycypacja uczniów w działaniach szkoły

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-17
Opis:
Cele: Poznanie sposobów zwiększania poziomu uczestnictwa uczniów w działaniach szkoły i korzyści płynących z podejmowania takich działań. Sposób realizacji: podczas warsztatu uczestnicy przyjrzą się „drabinie partycypacji R. Harta” i jej zastosowaniu na przykładzie szkół, w których pracują. Ponadto przedstawione zostaną podstawy prawne, które regulują uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu szkoły. Omówione zostaną dobre praktyki z Polski i zza granicy. Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi, bazującymi na doświadczeniu grupy
Zakres:
Partycypacja uczniów w działaniach szkoły. Drabina partycypacji R. Harta. Podstawy prawne regulujące uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu szkoły. Formy uczestnictwa i czynniki sukcesu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2019-09-17
Data zakończenia: 2019-09-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 16.15-18.30.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Anna Graczyk-Osowska, Szymon Osowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/19/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: II - Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×