II/D/25 Nauczyciel z klasą. Kształtowanie postaw uczniów

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-10
Opis:
Celem warsztatów jest zaprezentowanie programu wychowawczego w zakresie kształtowania współcześnie afirmowanych postaw dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z teoretycznymi ujęciami kształtowania pożądanych cech charakteru, a także będą wykonywać stosowne zadania i ćwiczenia
Zakres:
Godność człowieka. Powinności wychowawcze nauczyciela. Komponenty, rodzaje i funkcje postaw. Katalog afirmowanych społecznie postaw. Budowanie poczucia własnej wartości. Dobre i złe cechy charakteru. Rozwijanie umiejętności niezbędnych w relacjach społecznych oraz ćwiczeniach grupowych. Strategie formułowania poleceń oraz kształtowania zachowań dzieci i młodzieży. Kształtowanie i modyfikowanie postaw – rozwiązania metodyczne
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-11-10
Data zakończenia: 2018-11-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J . Sowińskiego 68
Sala: 116
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 10 listopada w godz. 9.00-14.30
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/25/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak