II/D/26 Nauczyciel z klasą. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy klas, wychowawcy w internatach, świetlicach szkolnych, koloniach itp.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-13
Opis:
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli-wychowawców wszystkich etapów nauczania do przeprowadzenia z uczniami treningu kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Ćwiczenia można przeprowadzać w ramach lekcji wychowawczych oraz innych pozalekcyjnych form edukacyjnych: zajęć świetlicowych, spotkań integracyjnych, kolonii, wycieczek itp. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z teoretycznymi uwarunkowaniami rozwoju kreatywności oraz wezmą udział w grach i zabawach dydaktycznych będących formami treningu kreatywności i twórczości. W obszarze efektywnego rozwiązywania problemów zaproponowane zostaną ćwiczenia związane z przezwyciężaniem przeszkód, szukaniem nowych zastosowań i rozwiązań, technikami skojarzeń oraz treningiem spostrzegania. Podczas warsztatów zostaną również przedstawione zasady i metody podejmowania optymalnych decyzji
Zakres:
Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela. Uwarunkowania postawy kreatywnej i twórczego życia. Psychologiczne przeszkody w twórczości i rozwiązywaniu problemów. Zasady i metody rozwoju kreatywności i rozwiązywania problemów. Gry i zabawy dydaktyczne. Procesy i techniki decyzyjne. Metody kształcące umiejętność podejmowania decyzji
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-10-13
Data zakończenia: 2018-10-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 13 października w godz. 9.00-14.30 w ZCDN-ie w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/26/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak