II/I/2 Myślenie nie boli – ciekawe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele klas IV-VIII
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-05-18
Opis:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnorodnych form pracy z dzieckiem w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz w pracy z uczniem zdolnym. Szkolenie warsztatowe będzie przeplatane krótkimi częściami teoretycznymi. Pokaz ćwiczeń (z podziałem na edukację wczesnoszkolną i klasy IV–VIII) oraz wspólne ich wykonywanie. Uczestnicy nabędą wiedzę, jak w twórczy i kreatywny sposób zorganizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz jak wspierać rozwój uzdolnień uczniów. Uczestnicy otrzymają pakiet narzędzi do wykorzystania w pracy usprawniającej deficyty rozwojowe oraz uzdolnienia dzieci
Zakres:
Wspieranie rozwoju specyficznych umiejętności szkolnych dzieci. Zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze. Przełamywanie schematów pracy z uczniem zdolnym. Stymulowanie twórczości w rozwoju. Gimnastyka umysłu. Zagadki logiczne oraz kształtujące kreatywność i giętkość myślenia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-05-18
Data zakończenia: 2019-05-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Jankowska
Trener: Marta Augustyniak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/I/2/2
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-05-15
Priorytet: Brak