II/A/22 Między pychą a niedowartościowaniem – kształtowanie uczniowskich umiejętności oceny sukcesu

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-17
Opis:

Sukces należy do wartości najczęściej uznawanych przez młodzież, ważna jest umiejętność rozpoznawania typów i uwarunkowań sukcesu. Wiedza o sukcesie pomaga spojrzeć na działania i rozwój jednostki z właściwej perspektywy, przywrócić stabilny punkt widzenia na jej życie. Celem warsztatów jest ukazanie dążenia do sukcesu jako cechy odróżniającej człowieka od zwierzęcia i przeciwstawienie go hedonistycznemu dążeniu do przyjemnosci – dążeniu dominującemu współcześnie. Na zajęciach będziemy rozpoznawali kryteria sukcesu, odróżniali sukces pozorny od rzeczywistego, szukali sposobu uatrakcyjnienia w oczach młodzieży dążenia do sukcesu rzeczywistego (zgodnego z wartościami, które można uznać za niepodważalne), uczyli się odróżniać budowanie wartości osoby od szukania uznania przez otoczenie społeczne.

Zajęcia poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany, ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Warsztaty organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej”.

Generator Myśli Humanistycznej
Zakres:
Znaczenia pojęcia sukces. Miary i kryteria sukcesu. Znaczenie sukcesu w życiu społecznym. Konsekwencje psychiczne i wymiar etyczny osiągnięcia sukcesu. Znaczenie sukcesu dla budowania tożsamości osobowej. Dążenie do sukcesu. Sukces pozorny i sukces rzeczywisty. Sukces a ideał człowieczeństwa. Samoświadomość podmiotu sukcesu i jego zdolność do właściwego przeżywania osiągnięcia sukcesu. Umiejętność właściwej oceny sukcesu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2018-11-17
Data zakończenia: 2018-11-17
Adres: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin
Sala: 17 (Parter)
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00-12.15
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: mgr Paweł Kołodziński
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/A/22/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak