II/C/11 Metody pracy i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-15
Opis:
Warsztaty poświęcone są przybliżeniu teorii oraz praktycznym umiejętnościom dotyczącym sposobów stosowania metod aktywizujących i stymulujących rozwój ucznia, kształtujących jego samodzielność w pracy i podejmowaniu decyzji oraz umiejętności niezbędne w pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatów doświadczą przez praktyczne działania, jak w scenariusze zajęć wkomponować metody: integracyjne, ewaluacyjne, definiowania pojęć, twórczego rozwiązywania problemów, pracy we współpracy, rozwijające twórcze myślenie, gry dydaktyczne
Zakres:
Sposoby i metody nauczania – uczenia się. Organizacja procesu uczenia się. Skuteczne metody motywowania. Formułowanie celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia. Dostosowanie metod motywowania do indywidualnych potrzeb ucznia. Działania praktyczne – metody pracy i techniki aktywizujące
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-05-15
Data zakończenia: 2019-05-15
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/C/11/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak
II - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.