I/D/5 Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela fizyki

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-09
Opis:
Warsztaty rozpocznie wykład wprowadzający oraz dyskusja na temat aktualnego stanu stosowania metod aktywizujących w nauczaniu fizyki i potrzeb nauczycieli w tym zakresie. Nastepnie z zastosowaniem metody składanki eksperckiej przećwiczone zostaną wybrane metody i techniki aktywizujące pracę uczniów. Zajęcia zakończy informacja nt zasad wdrażania w szkołach innowacji pedagogicznych.
Zakres:
Znaczenie metod aktywizujących dla zainteresowania przedmiotem i rozwoju umiejętności kluczowych ucznia . Aktywne metody wprowadzania nowych pojęć i nazw. Techniki pracy z materiałami źródłowymi. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Metoda projektu jako sposób na integrowanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Gry dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zmiany metod nauczania jako innowacje pedagogiczne wdrażane w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-09
Data zakończenia: 2019-11-09
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×