II/K/10 Media Relations w pracy szkoły

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracyjni szkoły.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-06-26
Opis:
Celem warsztatów jet zapoznanie uczestników z istotą i znaczeniem relacji z mediami oraz zrozumienie złożoności i specyfiki współpracy z dziennikarzami. Nauczyciele poznają klasyfikację mediów, dowiedzą się, kiedy i jak kontaktować się z mediami. Uczestnicy nauczą się konstruować informację prasową oraz komunikat prasowy. Dowiedzą się, jak przygotować zespół do kontaktu z mediami.
Zakres:
Media Relations jako forma Public Relations. Skuteczne techniki budowania relacji z dziennikarzami. Konstrukcja informacji prasowej. Budowanie zespołu ds. kontaktu z mediami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-06-26
Data zakończenia: 2019-06-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń szkolenie "Media Relations w pracy szkoły", zostało odwołane. W sprawie zwrotu wpłaty, prosimy Państwa o przesłanie na adres ksiegowosc@zcdn.edu.pl informacji z imieniem i nazwiskiem uczestnika, tytułem szkolenia i numerem konta na które Państwa wpłata zostanie zwrócona.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Beata Mikołajewska-Wieczorek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/K/10/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-06-13
Priorytet: Brak