I/D/41 Matgames Room (szkolenie stacjonarne)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas wczesnoszkolnych, klas 4 – 8 i szkół ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-13
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od wspólnej gry w bingo matematyczne. Następnie w krótkim wykładzie zostaną przedstawione zalety gier we współczesnej edukacji w odniesieniu do najnowszych badaniach z zakresu neurobiologii. Każdy z uczestników będzie mógł we własnym tempie i zgodnie z własnymi preferencjami odwiedzić przygotowane stanowiska z rozmaitymi typami gier. W czasie spotkania uczestnicy będą aktywnie uczestniczyli w poszczególnych grach.
Zakres:
Gry planszowe. Gry logiczne. Interaktywne zabawy edukacyjne. Aktywizujące metody pracy na lekcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-13
Data zakończenia: 2023-02-13
Adres: ZCDN przy ul. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: Biblioteka Pedagogiczna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w godz. 11.00–13.30.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/D/41/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych