I/J/3 Lekcja otwarta: Jak uczyć o energii i energetyce jądrowej?

Forma realizacji:
Lekcja otwarta
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki, chemii szkół ponadpodstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-30
Opis:

Lekcja rozpocznie się od 1) przypomnienia przebiegu reakcji rozszczepienia i jej zastosowania w reaktorach jądrowych oraz 2) wspólnej, ilościowej analizy energetycznej reakcji rozszczepienia uranu oraz procesu spalania węgla. Następnie uczniowie, pracując w grupach z tekstem źródłowym, będą szukać zalet i wad energetyki jądrowej, które podczas fazy końcowej lekcji zapiszą na tablicy. Podsumowanie lekcji będzie stanowić decyzja uczniów tej klasy: czy są zwolennikami, czy przeciwnikami budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ze wskazaniem na argumenty, które najbardziej do nich przemawiają. Po zakończeniu lekcji, nastąpi jej omówienie z przybyłymi nauczycielami oraz zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące m.in. modyfikacji przebiegu zajęć, w celu dostosowania ich do zasobów intelektualnych uczniów. Prowadząca szkolenie podzieli się również swoimi propozycjami realizacji innych treści z zakresu fizyki jądrowej. Uczestniczący w lekcji otwartej nauczyciele otrzymają publikację Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator – Poradnik dla nauczyciela .

Zakres:
Zalety i wady energetyki jądrowej. Działania nauczyciela na lekcjach podczas pracy grupowej uczniów. Propozycje realizacji treści z podstawy programowej dotyczących fizyki jądrowej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-01-30
Data zakończenia: 2023-01-30
Adres: V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14.
Sala: 55
Opis organizacyjny szkolenia:
Lekcja odbędzie się w godz. 14.00–16.15 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kraszewska
Trener: Agnieszka Kraszewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/J/3/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych