II/E/14 Korelacja międzyprzedmiotowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w praktyce szkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-24
Opis:
Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych pozwala na wprowadzenie w edukacji korelacji międzyprzedmiotowej. W ramach formy doskonalenia zaistnieje możliwość zaplanowania zadań rozwijających twórcze, naukowe i logiczne myślenie u uczniów oparte na kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów. Celem szkolenia jest wypracowanie ciekawych scenariuszy zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz kart pracy, zestawów zadań i ćwiczeń dla ucznia. W trakcie warsztatów wystąpi możliwość przygotowania zadań i ćwiczeń typu egzaminacyjnego do wykorzystania w pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz w terenie. Uczestnicy szkolenia będą mogli się podzielić się własnymi pomysłami w dziedzinie planowania, organizowania, przeprowadzania oraz dokumentowania zajęć edukacyjnych
Zakres:
Myślenie naukowe a nowa podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych. Przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Opracowanie i analiza kart pracy oraz zadań dla ucznia na II i III etapie edukacyjnym. Dzielenie się doświadczeniem w zastosowaniu korelacji międzyprzedmiotowej w praktyce z wykorzystaniem przykładowych zadań typu egzaminacyjnego
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-11-24
Data zakończenia: 2018-11-24
Adres: ZCDN w Szczecinie ul. Sowińskiego 68
Sala: 116
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 24 listopada w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Mirosława Majewska
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/E/14/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: II - Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej