II/A/12 Konstruowanie (modyfikacja) programu wychowawczo- profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki - OZ ZCDN-u w Myśliborzu

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-27
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia zmian, wynikających z ustawy i nowych rozporządzeń MEN-u, dotyczących prowadzenia diagnozy oraz konstruowania i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki. W części warsztatowej szkolenia uczestnicy opracują przykładowe cele, zadania i formy realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych
Zakres:
Podstawy prawne konstruowania (modyfikacji) programu. Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w szkołach i placówkach, w świetle rozporządzeń MEN-u. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka. Konstruowanie (modyfikacja) programu wychowawczo- profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-05-27
Data zakończenia: 2019-05-27
Adres: (OZ ZCDN-u w Myśliborzu)
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Mirosław Krężel
Trener: Mirosław Krężel
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/A/12/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak