I/B/4 Koncepcja Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (szkolenie stacjonarne)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-23
Opis:
Szkolenie rozpocznie się częścią wykładową, podczas której zostaną przedstawione teoretyczne przesłanki koncepcji (założenia i idea). Uczestniczy zostaną zapoznani z literaturą i możliwymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w koncepcji MDS. W części warsztatowej uczestnicy zajęć przećwiczą zabawy, wykorzystując gotowe scenariusze. Następnie, pracując w grupach, podejmą próbę sporządzenia scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych grup wiekowych.
Zakres:
Koncepcja Metody Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz jako jedna z metod doskonalących koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową w edukacji przedszkolnej. Założenia i idea MDS. Metodyczne wskazówki do wprowadzenia liter, cyfr i znaków z wykorzystaniem wierszy i piosenek według koncepcji MDS.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-10-23
Data zakończenia: 2021-10-23
Adres: ZCDN ul. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w godz. 9.00–13.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/B/4/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów