I/B/2 Koncepcja Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, klas I-III, świetlic, liderzy WDN
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się częścią wykładową, podczas której zostaną przedstawione teoretyczne przesłanki koncepcji (założenia i idea). Uczestniczy zostaną zapoznani z literaturą i możliwymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w koncepcji MDS. W części warsztatowej uczestnicy zajęć przećwiczą zabawy, wykorzystując gotowe scenariusze. Następnie, pracując w grupach, podejmą próbę sporządzenia scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych grup wiekowych.
Zakres:
Koncepcja Metody Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz jako jedna z metod doskonalących koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową w edukacji przedszkolnej. Założenia i idea MDS. Metodyczne wskazówki do wprowadzenia liter, cyfr i znaków z wykorzystaniem wierszy i piosenek według koncepcji MDS.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-10-28
Data zakończenia: 2020-10-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie zostało odwołane.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/2/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak