I/B/2 Koncepcja Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkolach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-10
Opis:
Szkolenie rozpocznie się częścią wykładową, podczas której zostaną przedstawione teoretyczne przesłanki koncepcji (założenia i idea). Uczestniczy zostaną zapoznani z literaturą i możliwymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w koncepcji MDS. W części warsztatowej uczestnicy zajęć przećwiczą zabawy, wykorzystując gotowe scenariusze. Następnie, pracując w grupach, podejmą próbę sporządzenia scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych grup wiekowych.
Zakres:
Koncepcja Metody Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz jako jedna z metod doskonalących koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową w edukacji przedszkolnej. Założenia i idea MDS. Metodyczne wskazówki do wprowadzenia liter, cyfr i znaków z wykorzystaniem wierszy i piosenek według koncepcji MDS.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-12-10
Data zakończenia: 2019-12-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×