II/K/7 Koncepcja, etapy i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym realizujących program Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-20
Opis:
Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń, koncepcji i idei oraz pracy Szkół i Przedszkoli Promujacych Zdrowie. Omówione zostaną etapy, jakie musi przejść szkoła lub przedszkole od okresu przygotowawczego, przez diagnozę, planowanie działań i ewaluację, do realizacji planu i ewaluacji wyników. Nauczyciele w trakcie warsztatów wypracują sposoby planowania i potwierdzania wykonania zadań i badań oraz dokonają analizy obowiązującej dokumentacji. Przeprowadzą analizę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o certyfikat wojewódzki i krajowy SziPPZ. Podzielą się doświadczeniem oraz zaprezentują przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Zakres:
Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujacego Zdrowie (SziPPZ). Etapy tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujacego Zdrowie. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia. Udział społeczności szkolnej w procesie tworzenia SziPPZ. Dokumentacja szkolna. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi szkołami i przedszkolami w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-11-20
Data zakończenia: 2018-11-20
Adres: ZCDN w Szczecinie ul. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 20 listopada w godz. 15:00-19.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Mirosława Majewska
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/K/7/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak