I/H/17 Kodowanie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-01-29
Opis:
Zajęcia będą podzielone na etapy. Pierwszym będzie zapoznanie z matą do ćwiczeń oraz zasadami korzystania i kreowania sytuacji problemowych. Drugi, to interaktywne działania praktyczne, które będą polegały na tworzeniu sytuacji problemowych oraz poszukiwaniu i prezentowaniu różnorodnych rozwiązań. Ćwiczenia będą polegały na zdefiniowaniu problemu, przejściu przez proces poszukiwania rozwiązań, zapisaniu (algorytmu) jako listy kroków, testowaniu, korekcie i wyborze optymalnego rozwiązania
Zakres:
Emocje na macie przedstawione za pomocą kolorów. Kodowanie rysunków - obrazki i skojarzenia. Literki, sylaby i cyferki. Symetria. Tworzenie gier. Sterowanie ruchami. Ćwiczenia językowe - układanie wyrazów z sylab. Kierunki geograficzne. Budowanie zespołowych strategii rozwiązań sytuacji problemowych
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-01-29
Data zakończenia: 2020-01-29
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–18.15
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/17/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: V - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×