I/D/24 Kodowanie na geoplanie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-21
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od przypomnienia jakim narzędziem jest geoplan. Następnie uczestnicy będą korzystali z geoplanu będącego punktami kratowymi. Pracując w grupach zbadają powstałe wielokąty w nietradycyjny sposób, co pobudzi wyobraźnie uczestników. Na koniec spotkania zajmą się rozwiązywaniem problemu nad którym można rozpocząć pracę w klasie czwartej a zakończyć na III etapie kształcenia.
Zakres:
Geoplan jako narzędzie do pobudzenia wyobraźni ucznia. Poszukiwanie reguł i własności powstałych wielokątów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-03-21
Data zakończenia: 2020-03-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/24/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: IV - Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×