I/E/4 Karta rowerowa w szkole – edycja 2020

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki, nauczyciele prowadzący szkolenia oraz przygotowujący uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-01
Opis:
W części teoretycznej szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizacji kursu na kartę rowerową. Ponadto omówione zostaną warunki przeprowadzania egzaminów. Część praktyczna będzie polegała na przygotowaniu nauczycieli do przekazywania wiedzy i pokazania uczniom standardów zachowań w zakresie udzielania pierwszej pomocy w zdarzeniach i wypadkach drogowych oraz informowania służb ratowniczych.
Zakres:
Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej w szkole. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Wyposażenie roweru. Przygotowanie do jazdy i elementy techniki jazdy rowerem. Podstawowe zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Sposób przeprowadzania egzaminów teoretycznego i praktycznego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2020-02-01
Data zakończenia: 2020-02-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/E/4/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×