I/A/4 Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (dodatkowa grupa)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-07
Opis:
Szkolenie obejmuje cykl czterech spotkań po 5 godzin, których tematyka będzie ukierunkowana na zadania i obowiązki wychowawcy w szkole /placówce oświatowej. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej, z wykorzystaniem elementów coachingu i mediacji.
Zakres:
Sposoby integracji zespołów klasowych. Zarządzanie i kierowanie zespołem klasowym w oparciu o normy i zasady. Interwencja wychowawcza. Coaching w wychowaniu. Programy wychowawczo-profilaktyczne dla klas. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – rola i zadania wychowawcy. Rodzic partnerem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20 (cztery spotkania po 5 godzin)
Data rozpoczęcia: 2019-12-07
Data zakończenia: 2019-12-07
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie odbędzie się w godz. 10.00–14.00. Terminy kolejnych spotkań zostaną podane w czasie pierwszych warsztatów.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/4/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak