I/A/4 Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu - Jak efektywnie współpracować z rodzicami (moduł 1)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy,wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-24
Opis:
Szkolenie obejmuje cykl czterech spotkań po 5 godzin, których tematyka będzie ukierunkowana na zadania i obowiązki wychowawcy w szkole/placówce oświatowej. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej, z wykorzystaniem elementów coachingu i mediacji.
Zakres:
Sposoby integracji zespołów klasowych. Zarządzanie i kierowanie zespołem klasowym w oparciu o normy i zasady. Interwencja wychowawcza. Coaching w wychowaniu. Programy wychowawczo-profilaktyczne dla klas. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – rola i zadania wychowawcy. Rodzic partnerem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20 (4 spotkania po 5 godzin)
Data rozpoczęcia: 2020-10-24
Data zakończenia: 2021-02-06
Adres: Platforma edukacyjna do zajęć on-line.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie odbędzie się:

I moduł: 24.10.2020 r. w godz. 10.00–13.00.

II moduł: 14.11.2020 r. w godz. 10.00–13.00.

III moduł: 12.12.2020 r. w godz. 10.00–13.00.

IV moduł: 06.02.2021 r. w godz. 10.00–13.00.

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/4/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych