I/H/18 Jak napisać wniosek z zakresu edukacji ogólnej i ekonomicznej, aby uzyskać dofinansowanie NBP?

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-30
Opis:
Warsztaty rozpoczną się od omówienia roli i znaczenia Narodowego Banku Polskiego w tworzeniu systemu finansowego w Polsce (prezentacja multimedialna opracowana przez NBP). Następnie uczestnicy spotkania, korzystając z programu komputerowego, otworzą link do strony, na której znajdują się generatory wniosków. Prowadzący przedstawi i szczegółowo omówi przyjęty już przez NBP wniosek. Następnie uczestnicy warsztatów wspólnie – krok po kroku – wypełnią wniosek.
Zakres:
Opracowanie wniosku o dofinansowanie edukacji ogólnej i ekonomicznej. Obszary funkcjonowania NBP. Działalność innowacyjna Narodowego Banku Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacyjnego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-30
Data zakończenia: 2019-09-30
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.15–19.15.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/18/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×