I/A/5 Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele , wychowawcy internatów, pedagodzy
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Opis:
Zajęcia rozpocznie mini wykład na temat postaw rodzicielskich. Następnie uczestnicy szkolenia poznają metody i narzędzia mediacyjne,dokonają autodiagnozy swoich zachowań w sytuacji konfliktu. Na zakończenie szkolenia w formie warsztatowej nauczyciele będą mieli możliwość przeprowadzenia symulowanych rozmów z "rodzicami"
Zakres:
Typy postaw rodzicielskich wobec szkoły. Zasady budowania relacji nauczyciel – rodzic w oparciu o kompetencje komunikacyjne i zachowania asertywne. Narzędzia i metody mediacyjne w rozwiązywaniu sporów. Pozyskiwanie i aktywizacja rodziców do budowania spójnego klimatu wychowawczego szkoły
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-26
Data zakończenia: 2019-10-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/5/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×