I/I/6 Jak diagnozować i budować plan działań Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie?

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Koordynatorzy przedszkoli i szkół promujących zdrowie, zainteresowani nauczyciele
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-18
Opis:
Pierwszy moduł szkolenia to prezentacja koncepcji i standardów Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Drugi moduł zrealizowany metodą warsztatową, poświęcony będzie analizie niezbędnej dokumentacji i narzędzi modelu Szi PPZ. Trzeci moduł to konsultacje dokumentacji i programów poszczególnych szkół i przedszkoli oraz prezentacja przykładów dobrej praktyki i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zakres:
Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie . Dokumentacja potrzebna do stworzenia planu działań szkoły i przedszkola. Diagnoza potrzeb szkoły i przedszkola w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach modelu Szi PPZ. Priorytety, planowanie zadań oraz budowa programu. Konsultacje dokumentacji i programów działań, przykłady dobrych praktyk, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-03-18
Data zakończenia: 2020-03-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 116
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: M. Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/I/6/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×