I/D/14 Interdyscyplinarny projekt badawczy

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele chemii, biologii, fizyki
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-28
Opis:
Zapoznanie uczestników z etapami samodzielnego projektowania wykonywania doświadczeń przez uczniów. Omówienie etapów lekcji typu laboratoryjnego - wykład. Przybliżenie sposobu zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi - burza mózgów. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w przygotowaniu się do lekcji typu laboratoryjnego. Ćwiczenia laboratoryjne. Opracowanie scenariusza zajęć - praca w grupach.
Zakres:
Lekcja typu laboratoryjnego. Etapy uczniowskiego, samodzielnego projektowania i wykonywania doświadczeń.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-28
Data zakończenia: 2019-10-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.30–18.30.
Prowadzący:
Koordynator: Halina Szczepaniec
Trener: Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/14/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×