II/A/9 Integracja zespołu klasowego – budowanie dobrych relacji między uczniami

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-17
Opis:
Celem szkolenia, kierowanego do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, jest udzielenie teoretycznego i metodycznego wsparcia w prowadzeniu lekcji wychowawczych i pozalekcyjnych form edukacyjnych, rozwijających umiejętności społeczne uczniów z zakresu budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi prawami psychologicznymi, wyjaśniającymi mechanizmy naszych postaw i zachowań oraz wynikającymi z nich zasadami prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Zaproponowane gry i zabawy integracyjne służyć będą wzmacnianiu więzi koleżeńskich między uczniami
Zakres:
Formy interakcji społecznych. Kształtowanie własnego wizerunku – skuteczne taktyki autoprezentacji. Atrakcyjność interpersonalna – zasady wzbudzania sympatii. Zasady efektywnej współpracy – role w grupie. Reguły dobrego życia – kształcenie nawyków polepszających relacje społeczne; wzajemność, wdzięczność, asertywność, prośby, przysługi, pochwały, zaufanie, przeprosiny, poczucie humoru. Gry i zabawy integracyjne
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-11-17
Data zakończenia: 2018-11-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia, Szczecin
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 17 listopada w godz. 9.00-14.30 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/A/9/3
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak