I/B/9 Igraszki matematyczne raz jeszcze

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-08
Opis:
Pierwsza część warsztatów poświęcona będzie przybliżeniu teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących sposobów stosowania gier i zabaw dydaktycznych pozwalających na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Następnie uczestnicy warsztatów nauczą się, przez praktyczne działania, jak dokonywać podziału zespołu klasowego na grupy. Poznają różnorodne gry i zabawy matematyczne z użyciem plansz, kostek, kart, klocków domina oraz przedmiotów codziennego użytku. Skonstruują lub dokonają modyfikacji dowolnej gry matematycznej.
Zakres:
Sposoby nauki matematyki poprzez zabawę. Właściwe warunki organizacyjne potrzebne do przeprowadzania gier i zabaw matematycznych. Poznanie gier i zabaw pozwalających na usprawnianie rachowania. Działania praktyczne – tworzenie gier pozwalających na diagnozowanie i rozwiazywanie problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-12-08
Data zakończenia: 2021-12-08
Adres: ZCDN, przy ul. Sowińskiego 68. Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/B/9/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów