I/A/12 Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie

Forma realizacji:
Warsztaty hybrydowe
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
20
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-26
Opis:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są potrzebne kwalifikacje, umiejętności oraz zakres obowiązków nauczyciela wspomagającego oraz pozostałych nauczycieli pracujących z uczniem z orzeczeniem. Poznają znaczenie pracy zespołowej oraz odpowiednio prowadzonej integracji. Szkolenie zakończy się wspólnym opracowaniem programu współpracy. W czasie szkolenia wykorzystane będą następujące metody: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów.
Zakres:
Kwalifikacje, zadania, umiejętności oraz zakres obowiązków nauczyciela wspomagającego. Zakres obowiązków, umiejętności i zadania pozostałych nauczycieli pracujących z dzieckiem z orzeczeniem. Znaczenie pracy zespołowej. Integracja – czym jest i jak powinna wyglądać. Program współpracy i dokumentacja obowiązująca nauczycieli.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-09-26
Data zakończenia: 2023-09-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 15.00–18.00. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska, Agnieszka Maszczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/A/12/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: II