I/A/10 Konstruowanie WOPFU i IPET-u

Forma realizacji:
Warsztaty hybrydowe
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
31
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-19
Opis:
Uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi oraz dowiedzą się, kto i jak powinien pisać WOPFU i IPET. Poznają sposoby badania dziecka pod tym kątem. Szkolenie zakończy się opracowaniem przykładowych WOPFU i IPET-u dla uczniów z różnymi typami i rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie ma charakter warsztatowy – w jego trakcie wykorzystane zostaną liczne metody, między innymi: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda plakatowa.
Zakres:
Podstawy prawne. Praca zespołowa nauczycieli. Opracowanie WOPFU i IPET-u. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa opracowania WOPFU. Wzory WOPFU i IPET-u.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-19
Data zakończenia: 2023-09-19
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 15.00–18.00. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/A/10/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: II