I/A/11 Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Forma realizacji:
Warsztaty hybrydowe
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
33
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-27
Opis:
Uczestnicy zapoznają się z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dowiedzą się co ten dokument powinien zawierać i jakie procedury są z nim związane. Przedstawione zostaną wymagania edukacyjne, warunki i sposoby pracy z dzieckiem adekwatne do rodzaju orzeczenia. Następnie uczestnicy dowiedzą się, jak uzupełniać WOPF-u i IPET na podstawie orzeczenia. W czasie szkolenia będą wykorzystane następujące metody: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów i metody plakatowe.
Zakres:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zawartość orzeczenia. Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dostosowanie warunków i sposobów pracy z uczniem do treści orzeczenia. Wypełnianie WOPFU i IPET zgodnie z orzeczeniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-27
Data zakończenia: 2023-09-27
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 15.00–18.00. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/A/11/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VI