I/B/10 Heurystyczne metody rozwiązywania zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-24
Opis:
Warsztaty rozpoczną się od zaprezentowania różnorodnych zabaw wpływających na uatrakcyjnienie i urozmaicenie rachunku pamięciowego. Następnie zostanie przedstawiona metoda rozwiązywania zadań tekstowych George’a Pólya – „seminarium rozwiązywania zadań tekstowych”, która uczy sztuki stawiania sobie samemu pytań i odkrywania analogii w poszczególnych fazach rozwiązywania zadania tekstowego. Uczestnicy podejmą próbę rozwiązania zadania tekstowego „metodą kruszenia” Jadwigi Hanisz, która rozwija myślenie ideacyjne i krytyczno-logiczne, uczy dostrzegania związków i zależności. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują również karty z kryteriami sukcesu do rozwiązywania zadań tekstowych. Efektem zajęć będzie pogłębienie wiedzy na temat heurystycznych metod rozwiązywania zadań matematycznych oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczyciela.
Zakres:
Rachunek pamięciowy – podstawowe informacje. Klasyfikacja zadań tekstowych według Bolesława Gleichgewichta. Założenia metody George’a Pólya – „seminarium rozwiązywania zadań” i metody „kruszenia” Jadwigi Hanisz. Praktyczne zastosowanie metod podczas rozwiązywania problemów matematycznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-24
Data zakończenia: 2019-10-24
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00. Szkolenie przeniesione z 22 października.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/10/3
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×