I/B/10 Heurystyczne metody rozwiązywania zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-13
Opis:
Warsztaty rozpoczną się od zaprezentowania różnorodnych zabaw wpływających na uatrakcyjnienie i urozmaicenie rachunku pamięciowego. Następnie zostanie przedstawiona metoda rozwiązywania zadań tekstowych George’a Pólya – „seminarium rozwiązywania zadań tekstowych”, która uczy sztuki stawiania sobie samemu pytań i odkrywania analogii w poszczególnych fazach rozwiązywania zadania tekstowego. Uczestnicy podejmą próbę rozwiązania zadania tekstowego „metodą kruszenia” Jadwigi Hanisz, która rozwija myślenie ideacyjne i krytyczno-logiczne, uczy dostrzegania związków i zależności. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują również karty z kryteriami sukcesu do rozwiązywania zadań tekstowych. Efektem zajęć będzie pogłębienie wiedzy na temat heurystycznych metod rozwiązywania zadań matematycznych oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczyciela.
Zakres:
Rachunek pamięciowy – podstawowe informacje. Klasyfikacja zadań tekstowych według Bolesława Gleichgewichta. Założenia metody George’a Pólya – „seminarium rozwiązywania zadań” i metody „kruszenia” Jadwigi Hanisz. Praktyczne zastosowanie metod podczas rozwiązywania problemów matematycznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-13
Data zakończenia: 2019-11-13
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.30–19.30.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Jankowska
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/10/4
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×