I/B/10 Gry i zabawy z wykorzystaniem metod aktywizujących w przedszkolu - szkolenie odwołane

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nowozatrudnieni nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Nauczyciele świetlic i liderzy WDN-u.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-08
Opis:
W części wykładowej uczestnicy warsztatów, w oparciu o prezentację multimedialną, poznają teoretyczne przesłanki stosowania zabaw z wykorzystaniem metod aktywizujących w przedszkolu. Przedstawione zostaną przydatne pomoce dydaktyczne i literatura. Zajęcia warsztatowe będą polegały na wspólnym wykonaniu zaproponowanych zabaw. Efektem będzie nabycie wiedzy i umiejętności, jak w twórczy i kreatywny sposób zorganizować dzieciom czas w przedszkolu.
Zakres:
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej. Rodzaje zabaw z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie metod aktywizujących.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-12-08
Data zakończenia: 2021-12-08
Adres: ZCDN, przy ul. Sowińskiego 68. Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w godz. 14.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/B/10/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów