I/F/5 Gra ultimate frisbee jako forma sportu bezkontaktowego (forma stacjonarna)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
11
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-12
Opis:
W części teoretycznej, która odbędzie się w formie krótkiego wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu ultimate frisbee w podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W części praktycznej uczestnicy przeprowadzą rozgrzewkę z dyskami a następnie wykonają grupy ćwiczeń nauczające podstawowych elementy gry w ultimate frisbee.
Zakres:
Rola gier zespołowych w nauczaniu wychowania fizycznego. Kształtowanie koordynacji. Poznanie metod i sposobów nauczania podstawowych elementów ultimate frisbee. Poznanie podstawowych przepisów gry.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-10-12
Data zakończenia: 2021-10-12
Adres: Boisko Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie przy ul. Kusocińskiego 3.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00. Szkolenie stacjonarne, odbędzie się na boisku Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie przy ul. Kusocińskiego 3. Prosimy o zabranie stroju sportowego.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/F/5/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro