I/F/5 Gra ultimate frisbee jako forma sportu bezkontaktowego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-28
Opis:
Uczestnicy warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat gry ultimate frisbee. Podczas szkolenia zostaną scharakteryzowane różne ćwiczenia i gry pomocne w nauczaniu techniki poszczególnych elementów gry ultimate frisbee. Zapoznanie z dostępną literaturą. W części praktycznej uczestnicy przećwiczą poznane ćwiczenia i mini gry.
Zakres:
Ćwiczenia i gry pomocne w nauczaniu techniki poszczególnych elementów gry ultimate frisbee. Doskonalenia techniki indywidualnej. Różne formy nauczania elementów technicznych. Różne rodzaje minigier. Taktyka gry.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-10-28
Data zakończenia: 2020-10-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie zostało odwołane.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/F/5/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej