II/D/30 Erasmus+. Jak skutecznie pozyskać dotacje na zagraniczne szkolenia kadry i wymianę uczniów

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy placówek oświatowych każdego etapu edukacyjnego ze znajomością języka obcego na poziomie min. A1
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-23
Opis:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wypełnienia, złożenia i rozliczenia wniosku programu Erasmus +. W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami programu Erasmus+, poszczególnymi sektorami i akcjami. Dowiedzą się, jak się poruszać po stronie internetowej FRSE w celu wyszukania odpowiednich informacji (m.in. właściwego programu unijnego, odpowiedniego wniosku unijnego, wymaganych załączników i linków związanych ze złożeniem wniosku, jego rozliczeniem, raportowaniem i upowszechnianiem rezultatów projektu). Druga część szkolenia polegać będzie na wypełnieniu wniosku unijnego. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą przeanalizują poszczególne części przykładowego wniosku unijnego. Dowiedza się, jak pozyskać numer PIC, jakie informacje zawrzeć w kolejnych kategoriach tematycznych wniosku, jak obliczyć budżet, jak posługiwać się unijnym kalkulatorem odległości itd. Szkolenia ma charakter praktyczny i odbywa się w pracowni komputerowej
Zakres:
Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków unijnych w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe dla wszystkich typów placówek edukacyjnych. Sposoby pozyskiwania partnerów do projektu. Zasady planowania i obliczania budżetu. Formalności związane ze złożeniem wniosku. Etapy realizacji projektu. Upowszechnianie rezultatów projektu i raportowanie
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-23
Data zakończenia: 2018-10-23
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/30/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak