I/C/12 ERASMUS+. Jak pozyskać dotacje na zagraniczne szkolenia kadry i wymianę uczniów

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy placówek oświatowych każdego etapu edukacyjnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-19
Opis:
W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami programu Erasmus+, poszczególnymi sektorami i akcjami. Druga część szkolenia polegać będzie na wypełnieniu wniosku unijnego. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym przeanalizują poszczególne części przykładowego wniosku unijnego oraz sposoby jego wypełniania. Szkolenie ma charakter warsztatowy i odbywa się w pracowni komputerowej.
Zakres:
Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków unijnych w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe dla wszystkich typów placówek edukacyjnych. Sposoby pozyskiwania partnerów do projektu. Zasady planowania i obliczania budżetu. Formalności związane ze złożeniem wniosku. Etapy realizacji projektu. Upowszechnianie rezultatów projektu i raportowanie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-19
Data zakończenia: 2019-10-19
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/12/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×