I/D/4 Egzamin maturalny z matematyki 2019 – wyniki i wnioski

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
11
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Opis:
Praca nad zadaniami z arkusza egzaminacyjnego odbędzie się metodą warsztatową. Dane statystyczne zostaną przedstawione w formie prezentacji i wykładu. Wnioski i sposoby ich wdrażania zostaną wypracowane aktywnymi metodami warsztatowymi, między innymi burzy mózgów i Walta Disneya.
Zakres:
Analiza arkusza egzaminacyjnego w kontekście wymagań podstawy programowej nauczania matematyki. Analiza danych statystycznych dotyczących wyników egzaminu w skali kraju. Wnioski na temat przesłanek otrzymanych wyników. Propozycje wdrożenia zmian w pracy nauczyciela i ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-26
Data zakończenia: 2019-10-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Misiak
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/4/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×