III/C/23 EduMATRIX – programujemy przyszłość

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani Nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-06-28
Opis:
Głównym celem warsztatów jest poznanie EduMATRIX – wielofunkcyjnego zestawu innowacyjnego drewnianych elementów oraz wykorzystanie go we wspomaganiu rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym. Najlepiej sprawdzi się od edukacji przedszkolnej do końca szkoły podstawowej. Pozwala on nauczycielom na doskonalenie u dzieci umiejętności matematycznych, algorytmicznych oraz programistycznych, a także na wykorzystanie możliwości arkusza kalkulacyjnego. Wzbogaci warsztat pracy nauczyciela przez intuicyjne i obrazowe przedstawianie uczniom zagadnień matematycznych oraz pozwoli wykorzystać ich aktywność i kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań przedstawianych sytuacji problemowych, a także na ich atrakcyjne zaprezentowanie. Zapoznamy ucznia z elementami właściwymi dla języka programowania (zasadami wprowadzania i odczytu danych, przetwarzaniem ich, podejmowaniem decyzji i powtarzaniem czynności). Pokażemy różnorodne formy komunikacji nauczyciel-uczeń oraz ich wzajemna reakcję. Pokażemy praktyczne i wygodne sposoby ilustrowania zagadnień ilościowych, które mogą pojawić się przy rozwiązywaniu zadań tekstowych (problemowych). Zaprezentujemy inne zastosowania EduMATRIX jako edytora grafiki bitmapowej, wykresu, mapy cyfrowej, diagramu, schematu blokowego itd.
Zakres:
Realizacja treści nowej podstawy programowej z przedmiotów: matematyka, zajęcia informatyczne i informatyka na I i II etapie edukacyjnym. Stymulowanie rozwoju zdolności, doskonalenie umiejętności matematycznych, algorytmicznych oraz programistycznych, takich jak: czytanie i interpretacja znaków alfanumerycznych, liczenie i stosowanie operatorów do działań arytmetycznych oraz instrukcji zawierających elementy myślenia algorytmicznego, programowania oraz działań istotnych dla arkusza kalkulacyjnego
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-06-28
Data zakończenia: 2018-06-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: 10
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 28 czerwca w godz. 9.30-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/C/23/1
Oferta: 2017/2018
Priorytet: Brak