I/D/18 Edukacja przyrodnicza w Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy" (nauczyciele przyrody i geografii w szkole podstawowej)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przyrody i geografii w szkole podstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Opis:
W pierwszej części nauczyciele zapoznają się z historią "Syrenich Stawów", zakresem wykonywanych prac rewitalizacyjnych i ofertą zajęć dla szkół planowaną przez Urząd Miejski w Szczecinie. Następnie dokonają oglądu zasobów przyrodniczych oraz infrastruktury edukacyjnej Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy". Ważną częścią warsztatów będą obserwacje i przyrodnicze badania ekosystemów znajdujących się na tym terenie.
Zakres:
Przyrodnicze i edukacyjne walory Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy". Wybrane przykłady wykorzystania rejonu "Syrenich Stawów" do realizacji wymagań podstawy programowej z przyrody i geografii. Planowanie tematyk i przebiegu przyrodniczych zajęć terenowych możliwych do przeprowadzenia w Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy".
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-28
Data zakończenia: 2019-09-28
Adres: Syrenie Stawy, Szczecin. Do miejsca zbiórki – wiaty tzw. Zielonej Szkoły, zbudowanej na terenie Syrenich Stawów – można dotrzeć zarówno od ul. Arkońskiej, kierując się do wybiegu dla psów znajdującego się na przedłużeniu ul. Wojciechowskiego, lub od strony ul. Wojska Polskiego, dojeżdżając do schroniska dla bezdomnych zwierząt i następnie skręcając w ul. Międzyparkową.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10:00 -14:00 Prosimy o strój odpowiedni do terenowych zajęć oraz prognozowanej pogody.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/18/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×