I/D/17 Edukacja przyrodnicza -cztery pory roku w Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy"

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-27
Opis:
Nauczyciele w pierwszej części warsztatów zapoznają się z historią Syrenich Stawów i zakresem prac rewaloryzacyjnych podjętych w rejonie Centrum Ochrony Bioróżnorodności. Następnie podczas zajęć terenowych uczestnicy dokonają oglądu przyrody oraz infrastruktury edukacyjnej Syrenich Stawów. Przeprowadzą w grupach obserwacje i badania przyrodnicze. Na zakończenie nauczyciele zaplanują jakiego typu zajęcia można zrealizować z uczniami na terenie Syrenich Stawów z uwzględnieniem czterech pór roku.
Zakres:
Przyrodnicze i edukacyjne walory Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy". Zajęcia terenowe jako ważny element w edukacji przyrodniczej. Możliwości wykorzystania zasobów gatunków roślin i zwierząt "Syrenich Stawów" do prowadzenia obserwacji i badań przyrodniczych
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-27
Data zakończenia: 2019-09-27
Adres: Syrenie Stawy, Szczecin. Do miejsca zbiórki – wiaty tzw. Zielonej Szkoły, zbudowanej na terenie Syrenich Stawów – można dotrzeć zarówno od ul. Arkońskiej, kierując się do wybiegu dla psów znajdującego się na przedłużeniu ul. Wojciechowskiego, lub od strony ul. Wojska Polskiego, dojeżdżając do schroniska dla bezdomnych zwierząt i następnie skręcając w ul. Międzyparkową
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 14:00 -18:00 Prosimy o strój odpowiedni do terenowych zajęć oraz prognozowanej pogody.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Zdzisław Nowak, Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/17/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×