I/C/9 Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej (część 4)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-12
Opis:
W części teoretycznej szkolenia, odbywającej się w formie wykładu interaktywnego, uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami w podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, wprowadzanymi od roku szkolnego 2019/2020. W części praktycznej (warsztatowej) uczestnicy wypracują w grupach przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich, mające na celu integrację treści nauczania.
Zakres:
Odróżnianie szkicu krytycznego od recenzji i eseju. Analizowanie tekstów literackich i określanie łączących je elementów. Tworzenie tematu szkicu krytycznego i planu kompozycyjnego (ramowego i szczegółowego). Redagowanie szkicu krytycznego oraz dokonywanie korekt.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-12
Data zakończenia: 2019-10-12
Adres: ZCDN w Szczecinie, ul. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–13.15.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/9/4
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×